1 34. Dongwon 2014-04-01
2 33. Shindaei 2014-04-01
3 32. Asia Pap 2014-04-01
4 31. Korea En 2014-04-01
5 30. Jinju In 2014-04-01